نویسنده = فاطمی قمی، سید محمد تقی
تعداد مقالات: 2
1. مدل بهینه سازی چند دوره ای تخصیص مسیریابی پرسنل پزشکی به – منظور ارائه خدمات سلامت

دوره 16، شماره 48، بهار 1397، صفحه 1-30

10.22054/jims.2018.8364

سید محمد تقی فاطمی قمی؛ احسان عرب زاده؛ بهروز کریمی


2. محاسبه نقطه سفارش مجدد در حالت فازی

دوره 2، شماره 7، زمستان 1383، صفحه 1-13

جعفر رضایی؛ سید محمد تقی فاطمی قمی