نویسنده = عینی، اصغر
تعداد مقالات: 1
1. ارائه یک الگوریتم برای یافتن کوتاه ترین مسیر در شبکه های حلقوی

دوره 8، شماره 21، تابستان 1390، صفحه 167-180

اصغر عینی؛ امیر صالحی پور