نویسنده = عبدالهی، سیده مریم
تعداد مقالات: 1
1. زمان بندی کلاس های درس با استفاده از برنامه ریزی عدد صحیح

دوره 14، شماره 41، تابستان 1395، صفحه 163-187

10.22054/jims.2016.4172

مجید اسماعیلیان؛ سیده مریم عبدالهی