نویسنده = جلیلی بال، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. خوشه بندی، ارزیابی و انتخاب پروژه ها با رویکرد کوله پشتی و روشهای تصمیم گیری چند معیاره

دوره 16، شماره 50، پاییز 1397، صفحه 229-255

10.22054/jims.2018.9112

اعظم کشاورز حدادها؛ زهرا جلیلی بال؛ سیامک حاجی یخچالی