نویسنده = احمدوند، علی محمد
تعداد مقالات: 1
1. مدل شبیه سازی پذیرش موبایل بانک توسط مشتریان بانک ها با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم

دوره 16، شماره 50، پاییز 1397، صفحه 257-284

10.22054/jims.2018.9113

مهدی باستان؛ الهه عباسی؛ علی محمد احمدوند؛ رضا رمضانی خورشید دوست