نویسنده = دهقانی، یحیی
تعداد مقالات: 1
1. الگوی بهینه ارزیابی کیفیت خدمات پستی جمهوری اسلامی ایران

دوره 1، شماره 3، زمستان 1382، صفحه 31-71

ابوالفضل کزازی؛ یحیی دهقانی