نویسنده = اعرابی، سیدمحمد
تعداد مقالات: 6
2. تجزیه و تحلیل صنعت نرم افزار در ایران

دوره 3، شماره 8، بهار 1384، صفحه 29-54

سیدمحمد اعرابی؛ پریناز شعاریان


3. بررسی فرهنگ سازمانی در گروه صنایع جدید

دوره 2، شماره 5، تابستان 1383، صفحه 27-47

سیدمحمد اعرابی؛ محمود رحیم زاده


4. تاثیر تکنولوژی، اندازه، محیط و باورهای تصمیم گیرنده بر ساختار سازمانی

دوره 2، شماره 4، بهار 1383، صفحه 21-39

سیدمحمد اعرابی؛ مجید رشید کابلی


5. استراتژی صنعت لاستیک از دیدگاه خبرگان

دوره 1، شماره 3، زمستان 1382، صفحه 97-123

سیدمحمد اعرابی؛ گیتا یعقوبی


6. استراتژی صنعت الکترونیک از دیدگاه خبرگان

دوره 1، شماره 1، تابستان 1382، صفحه 33-55

10.22054/jims.2003.7344

سیدمحمد اعرابی