نویسنده = طباطبائیان، سیدحبیب الله
تعداد مقالات: 1
1. انتخاب روش مناسب پیش بینی تکنولوژی: مطالعه موردی تکنولوژی GIS

دوره 2، شماره 4، بهار 1383، صفحه 1-20

سیدحبیب الله طباطبائیان؛ علی نوده