نویسنده = رحیم زاده، محمود
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فرهنگ سازمانی در گروه صنایع جدید

دوره 2، شماره 5، تابستان 1383، صفحه 27-47

سیدمحمد اعرابی؛ محمود رحیم زاده