نویسنده = حاجی باقری، محمود
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی پاسخگویی در شرکت های تولیدی لوازم خانگی (رادیو و تلویزیون) ایران با استفاده از منطق فازی

دوره 2، شماره 5، تابستان 1383، صفحه 127-145

غلامرضا خوش سیما؛ کارو لوکس؛ محمود حاجی باقری