نویسنده = اخوان، مریم
تعداد مقالات: 2
1. مدیریت روابط با مشتری در تجارب الکترونیک بین بنگاهی

دوره 3، شماره 8، بهار 1384، صفحه 71-93

جمشید صالحی صدقیانی؛ مریم اخوان؛ مجید باب الحوائجی


2. علل حیاتی موفقیت و شکست پروژه های فناوری اطلاعات در کشور

دوره 2، شماره 6، پاییز 1383، صفحه 27-44

مریم اخوان؛ مسلم علی محمدلو؛ جعفر حبیبی