نویسنده = زاهدی، شمس السادات
تعداد مقالات: 1
1. بازآفرینی دولت در عصر اطلاعات

دوره 2، شماره 6، پاییز 1383، صفحه 45-64

شمس السادات زاهدی؛ نور محمد یعقوبی