نویسنده = سرمد سعیدی، سهیل
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی و رتبه بندی عوامل کلیدی موثر در توسعه محصول جدید در گروه خودرو سازی سایپا با رویکرد AHP

دوره 8، شماره 20، بهار 1390، صفحه 167-194

علیرضا ممقانی؛ سهیل سرمد سعیدی؛ محمدرضا کاباران زاد قدیم


2. بررسی موانع محیطی و ارائه الگوی مناسب جهت استفاده از تجارب الکترونیک در ایران

دوره 2، شماره 6، پاییز 1383، صفحه 65-88

سید محمد اعرابی؛ سهیل سرمد سعیدی