نویسنده = رستگار، مریم
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد تحقیق در عملیات در سیستم های خدمات درمانی ایران

دوره 3، شماره 8، بهار 1384، صفحه 1-28

کورش عشقی؛ مریم رستگار