نویسنده = باب الحوائجی، مجید
تعداد مقالات: 1
1. مدیریت روابط با مشتری در تجارب الکترونیک بین بنگاهی

دوره 3، شماره 8، بهار 1384، صفحه 71-93

جمشید صالحی صدقیانی؛ مریم اخوان؛ مجید باب الحوائجی