نویسنده = صادقی، تورج
تعداد مقالات: 1
1. عوامل و موانع موثر در ایجاد و توسعه بانکداری الکترونیک در ایران

دوره 3، شماره 8، بهار 1384، صفحه 111-128

کامران فیضی؛ تورج صادقی