نویسنده = سعیدی رباط، اسحاق
تعداد مقالات: 1
1. تعیین شاخص های کلیدی جهت استقرار فناوری اطلاعات در حوزه سلامت

دوره 3، شماره 9، تابستان 1384، صفحه 1-27

محمد تقی تقوی فرد؛ اسحاق سعیدی رباط