نویسنده = اسماعیل زاده، هادی
تعداد مقالات: 1
1. برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات؛ به سوی رویکردهای اقتضایی

دوره 3، شماره 9، تابستان 1384، صفحه 57-71

محمدرضا تقوا؛ هادی اسماعیل زاده؛ امیر محترمی