نویسنده = علیزاده، یاسر
تعداد مقالات: 1
1. آینده پژوهی قیمت نفت با استفاده از تکنیک آنالیز تاثیر بر روند TIA

دوره 3، شماره 11، زمستان 1384، صفحه 1-35

محمد رضا تقوا؛ یاسر علیزاده