نویسنده = خرم روز، علی
تعداد مقالات: 1
1. تعیین نقاط حساس نشتی در ایستگاه های تقویت فشار گاز با استفاده از تحلیل درخت خطا(FTA2)

دوره 4، شماره 12، بهار 1385، صفحه 45-71

سید علی خاتمی فیروزآبادی؛ علی خرم روز