نویسنده = حدادیان، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. انتخاب چند معیاره تامین کنندگان با استفاده از AHP فازی

دوره 4، شماره 12، بهار 1385، صفحه 73-96

سعیده کتابی؛ اصغر حق شناس؛ علیرضا حدادیان