نویسنده = ابطحی، سید امیر رضا
تعداد مقالات: 2
1. آشنایی با روش های رایانش نرم در مدل سازی پدیده ها

دوره 4، شماره 13، تابستان 1385، صفحه 89-122

جمشید صالحی صدقیانی؛ سید امیر رضا ابطحی