نویسنده = باقر زاده آذر، محمد
تعداد مقالات: 1
1. فرآیند محوری با رویکرد تعالی جویی در بنگاه های تولیدی

دوره 5، شماره 14، زمستان 1385، صفحه 55-73

اکبر عالم تبریز؛ محمد باقر زاده آذر