نویسنده = سبحانی فرد، یاسر
تعداد مقالات: 1
1. ارائه نگرشی اقتضایی جهت اجرای سیستم تولیدی بهنگام

دوره 5، شماره 14، زمستان 1385، صفحه 111-130

جمشید صالحی صدقیانی؛ یاسر سبحانی فرد؛ مریم اخوان خرازیان