نویسنده = امیر کبیری، علیرضا
تعداد مقالات: 2
1. بررسی ارتباط ابعاد توانمندی روان شناختی با کارآفرینی درون سازمانی

دوره 6، شماره 16، تابستان 1386، صفحه 99-124

علیرضا امیر کبیری؛ صمد فتحی