نویسنده = افجه، سید علی اکبر
تعداد مقالات: 1
1. تعیین نوع تصمیم گیری غالب برای خرید در انواع سبک های زندگی والس

دوره 6، شماره 16، تابستان 1386، صفحه 1-28

سید علی اکبر افجه؛ کبری بخشی زاده برج