نویسنده = اسمعیلی گیوی، حمیدرضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل موثر بر توسعه فروش محصولات فرهنگی (کتاب) در ایران

دوره 6، شماره 17، پاییز 1386، صفحه 23-47

نسترن حاجی حیدری؛ محمد بختیار نصر آبادی؛ حمیدرضا اسمعیلی گیوی؛ محمد سلطانی دلگشا