نویسنده = سهرابی، روح الله
تعداد مقالات: 1
1. مدل عملیاتی ارزیابی چابکی زنجیره تامین شرکت ملی نفت ایران مورد مطالعه شرکت مناطق نفت خیز جنوب

دوره 6، شماره 17، پاییز 1386، صفحه 49-73

روح الله سهرابی؛ ابوالفضل کزازی؛ جهانیار بامداد صوفی