نویسنده = فرقانی، راضیه
تعداد مقالات: 1
1. توسعه یک مدل دو هدفه برای مسئله حداکثر پوشش با محدودیت پارامترهای صف

دوره 8، شماره 18، پاییز 1389، صفحه 1-13

مهدی سیف برقی؛ راضیه فرقانی؛ ظریفه راثی