نویسنده = احمدی، احمد
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تولید ناب با استفاده از رویکرد ترکیبی از تکنیک های ANP و DEMATEL در شرایط فازی

دوره 8، شماره 20، بهار 1390، صفحه 1-25

احمد جعفر نژاد؛ احمد احمدی؛ محمد حسن ملکی