نویسنده = رهبر یعقوبی، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی و اولویت بندی استراتژی ها با استفاده از تکنیک الکتره 3 در محیط فازی (مطالعه موردی: شرکت تماد)

دوره 8، شماره 20، بهار 1390، صفحه 49-79

ابوالفضل کزازی؛ مقصود امیری؛ فاطمه رهبر یعقوبی