نویسنده = خویشتن دار، سهیلا
تعداد مقالات: 1
1. ارائه الگوریتم تکاملی چند هدفه برای سیستم های موجودی احتمالی با مرور دائم

دوره 8، شماره 20، بهار 1390، صفحه 81-99

سهیلا خویشتن دار؛ فرهاد فرزد؛ مصطفی زندیه