نویسنده = زارعی محمود آبادی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. الگوریتمی جهت حل مسئله کوتاه ترین مسیر مبتنی بر قوانین مدارهای الکتریکی

دوره 8، شماره 21، تابستان 1390، صفحه 39-61

علی خاتمی فیروزآبادی؛ حسین محبی؛ محمد زارعی محمود آبادی