نویسنده = زنجیر چی، سید محمود
تعداد مقالات: 1
1. ارتقای چابکی سازمانی با رویکرد توسعه عملکرد کیفیت فازی

دوره 8، شماره 21، تابستان 1390، صفحه 85-106

سید محمود زنجیر چی؛ مجید نجاتیان قاسمیه؛ محسن طاهری دمنه