نویسنده = ایوبی، مهشید
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد روش شناسی سطح پاسخ برای تعیین عوامل موثر بر فرایند آبکاری الکتریکی

دوره 8، شماره 21، تابستان 1390، صفحه 131-142

مهدی یزدانی؛ مهشید ایوبی؛ امین غروری