نویسنده = شفیعی رودپشتی، میثم
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تولید ناب با رویکرد سلسله مراتبی (مورد: صنایع کاشی و سرامیک استان یزد)

دوره 9، شماره 22، پاییز 1390، صفحه 49-74

میثم شفیعی رودپشتی؛ سید حبیب اله میر غفوری