نویسنده = صفاییان، میترا
تعداد مقالات: 1
1. مدل رقابت پذیری صنایع تولیدی در ایران

دوره 9، شماره 22، پاییز 1390، صفحه 75-104

حسین رحمان سرشت؛ میترا صفاییان