نویسنده = باقری نژاد، جعفر
تعداد مقالات: 1
1. مدل پذیرش خدمات دولت الکترونیک در صنایع کوچک و متوسط ایران

دوره 9، شماره 22، پاییز 1390، صفحه 105-134

جعفر باقری نژاد؛ فروغ شریفی