نویسنده = حساس یگانه، یحیی
تعداد مقالات: 1
1. رابطه حاکمیت شرکتی و ارزش ایجاد شده برای سهام داران

دوره 9، شماره 23، زمستان 1390، صفحه 233-261

یحیی حساس یگانه؛ عبدالله مولودی