نویسنده = ضیائی نقش بندی، چرو
تعداد مقالات: 1
1. طراحی یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری برای ارزیابی مشتریان

دوره 9، شماره 24، بهار 1391، صفحه 67-84

مهدی سیف برقی؛ چرو ضیائی نقش بندی