نویسنده = حاجی نوری، خاطره
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در تخصیص اعتبارات ویژه پژوهشی

دوره 9، شماره 24، بهار 1391، صفحه 85-114

داوود حسین پور؛ خاطره حاجی نوری