نویسنده = علی نژاد، نفیسه
تعداد مقالات: 1
1. ارائه مدلی برای تقویت و پوشش‌دهی دکل‌های موبایل به منظور پابرجا بودن در زمان حوادث طبیعی

دوره 17، شماره 53، تابستان 1398، صفحه 159-184

10.22054/jims.2018.14541.1525

حدیثه اکبرپور؛ علی بزرگی امیری؛ نفیسه علی نژاد؛ مقدسه اکبرپور