نویسنده = جعفری، حسین
تعداد مقالات: 1
1. عوامل موثر بر انتخاب بازارهای هدف صادراتی صنعت برق ایران

دوره 9، شماره 24، بهار 1391، صفحه 141-160

زهره دهدشتی شاهرخ؛ حسین جعفری