نویسنده = آقایی، افسانه
تعداد مقالات: 1
1. کاهش هزینه های اتلاف و کمبود فرآورده های مختلف خونی بیمارستان ها با در نظر گرفتن سازگاری گروههای گوناگون

دوره 17، شماره 53، تابستان 1398، صفحه 1-31

10.22054/jims.2017.16777.1598

مهدی یوسفی نژاد عطاری؛ سید حمید رضا پسندیده؛ افسانه آقایی؛ سید تقی اخوان نیاکی