نویسنده = رضوی حاجی‌آقا، سید حسین
تعداد مقالات: 1
1. رویکرد تعاملی فازی برای حل مسئله برنامه‌ریزی تولید چند محصولی چند دوره‌ای

دوره 11، شماره 31، زمستان 1393، صفحه 35-53

سید حسین رضوی حاجی‌آقا؛ هادی اکرمی؛ شیده سادات هاشمی