نویسنده = فیضی، کامران
تعداد مقالات: 10
1. مدل سازی تفسیری- ساختاری ریسک های زنجیرۀ تأمین صنعت پتروشیمی

دوره 14، شماره 41، تابستان 1395، صفحه 39-73

10.22054/jims.2016.4168

علی آتش سوز؛ کامران فیضی؛ ابوالفضل کزازی؛ لعیا الفت


3. طراحی مدل ریاضی چند هدفه موازنه زمان و هزینه در شبکه های به کمک الگوریتم ژنتیک PERT

دوره 10، شماره 26، پاییز 1391، صفحه 55-73

مجید اسماعیلیان؛ کامران فیضی؛ امیر افسر


4. عوامل و موانع موثر در ایجاد و توسعه بانکداری الکترونیک در ایران

دوره 3، شماره 8، بهار 1384، صفحه 111-128

کامران فیضی؛ تورج صادقی


5. نحوه استناد به منابع اطلاعاتی الکترونیک در تحقیقات علمی و عملی

دوره 2، شماره 7، زمستان 1383، صفحه 105-118

کامران فیضی؛ علیرضا مقدسی


6. کاربردهای فناوری اطلاعات در مهندسی مجدد فرایند کسب و کار

دوره 2، شماره 5، تابستان 1383، صفحه 49-70

کامران فیضی؛ علیرضا مقدسی


8. پژوهشی در مفاهیم، کارکردها و دوره های آموزش کارآفرینی

دوره 1، شماره 3، زمستان 1382، صفحه 125-145

کامران فیضی؛ علیرضا مقدسی


9. سازمان های مجازی: سازمان های عصر اطلاعات

دوره 1، شماره 2، پاییز 1382، صفحه 101-124

کامران فیضی؛ علیرضا مقدسی