نویسنده = اسدیان اردکانی، فائزه
تعداد مقالات: 2
1. طراحی مدلی براى ارزیابى ریسک در زنجیره ى تأمین با رویکرد شبکه ى عصبى مصنوعى (مطالعه ى موردى: شرکت فولاد آلیاژى ایران - یزد

دوره 11، شماره 30، تابستان 1393، صفحه 1-21

سید حبیب ا... میرغفوری؛ علی مروتی شریف آبادی؛ فائزه اسدیان اردکانی


2. حل مسأله ی برش دوبعدی غیرگیوتینی با تقاضا با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات

دوره 10، شماره 26، پاییز 1391، صفحه 75-94

فائزه اسدیان اردکانی؛ علی مروتی شریف آبادی