نویسنده = آذر، عادل
تعداد مقالات: 6
1. بررسی روابط مفهومی و سطح‌بندی شاخص‌های انتخاب تأمین‌کننده مبتنی بر مسئولیت اجتماعی شرکت با رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1399

10.22054/jims.2017.5269.1199

رضا اسماعیل پور؛ عادل آذر؛ محمد تاخیره


2. نگاشت مدل تولید پایدار با رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری و دیمتل فازی (مورد مطالعه: پالایشگاه نفت اصفهان)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1399

10.22054/jims.2017.6782.1259

عطیه اخوان؛ عادل آذر؛ علی رجب زاده


3. طراحی مدل ترکیبی منبع یابی در زنجیره تامین با بکار گیری فرایند تحلیل شبکه‌ای، ویکور و مدل چندهدفه در محیط فازی (مطالعه موردی: شرکت کابل البرز)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1399

10.22054/jims.2020.11378

عادل آذر؛ مهدی عابدینی نایینی؛ امیر افسر؛ محمد ثابت مطلق