نویسنده = شجاعی، پیام
تعداد مقالات: 1
1. مدیریت ریسک زنجیره تأمین پروژه ها در خطوط انتقال گاز: رویکرد تئوری برخاسته از داده ها

دوره 14، شماره 42، پاییز 1395، صفحه 169-197

10.22054/jims.2016.5719

علی محمدی؛ پیام شجاعی؛ حمید رضا یزدانی؛ محمد رضا صادقی مقدم