نویسنده = علی نژاد، علیرضا
تعداد مقالات: 10
1. ارزیابی عملکرد شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات تکنولوژی اطلاعات با تلفیق مدل تحلیل پوششی داده‌های فازی و منشور عملکرد

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1399

10.22054/jims.2020.11382

علیرضا علی نژاد


5. ارائه یک مدل چند هدفه لجستیک معکوس با درنظرگرفتن تخفیف

دوره 15، شماره 46، پاییز 1396، صفحه 157-181

10.22054/jims.2017.7992

مریم عزیزی؛ ابوالفضل کاظمی؛ علیرضا علی نژاد


7. تجزیه و تحلیل حالات خرابی بالقوه و اثرات آن با استفاده از تحلیل پوششی داده های استوار

دوره 13، شماره 39، زمستان 1394، صفحه 115-144

علیرضا علی نژاد؛ نیکی جلیلی تقویان


8. ارائه یک روش ترکیبی از تاپسیس فازی و تحلیل پوششی دادهها و برنامهریزی عدد صحیح برای انتخاب سبد پروژه

دوره 13، شماره 37، تابستان 1394، صفحه 187-219

علیرضا علی نژاد؛ اسماعیل قربانیان فرح آبادی


9. انتخاب سبد بهینه پروژه با استفاده از رویکرد تلفیقی DEA/DEMATEL

دوره 11، شماره 28، بهار 1392، صفحه 41-60

علیرضا علی نژاد؛ کاووس سیمیاری


10. توسعه مدل مکان یابی شبکه ای در حالت عدم قطعیت حالت استوار

دوره 10، شماره 26، پاییز 1391، صفحه 123-146

علیرضا علی نژاد؛ سامرند سالاری؛ آزاده سیف